Podstawowe kwestie odnośnie wymiany walut

Wymiana walut była jeszcze całkiem do niedawna zakazana, jeśli odbywała się poza bankami państwowymi. Z dzisiejszej perspektywy Europy bez granic może to się wydawać śmieszne, ale tak to wyglądało. Współczesny świat daje nam niemalże wolną rękę w wymienianiu walut w takim zakresie, jak tego potrzebujemy, chociaż oczywiście jest to poważny proces finansowy związany z pewnymi zasadami i ograniczeniami natury praktycznej.

Waluta jest towarem

Pierwsze spostrzeżenie, jakie warto zrobić jest takie, że waluty w gospodarce wolnorynkowej są swoistym towarem. Ich podstawowym zadaniem jest przenoszenie wartości w obrębie gospodarki, gdzie są prawnym środkiem płatniczym, przez co ich wartość jest ściśle związana z tą gospodarką i z jej postrzeganym stanem.

Jako towar, waluty mają swoje ceny. Ich ceny zmieniają się przede wszystkim ze względu na to, jak postrzegana jest wartość nabywcza danej waluty i jak ona jest po prostu potrzebna różnym podmiotom. Innymi słowy, wartość waluty zależy od popytu na nią, więc jeśli coraz więcej osób chce mieć złotówki a nie na przykład euro, wartość złotówki do euro i pewnie też do innych walut wzrośnie.

Kupno i sprzedaż walut

Chociaż może to zabrzmieć banalnie, waluty można kupować i sprzedawać w wyspecjalizowanych w tym zadaniu sklepach. Nazywamy je kantorami. Działalność kantorową prowadzą także banki. Można do nich przynieść walutę obcą i uzyskać za nią złotówki lub można zanieść złotówki i uzyskać walutę obcą. Jak w każdym sklepie, sprzedawca wlicza do ceny jeszcze swoją marżę. Marża pojawia się przy zakupie waluty jako doliczenie procentu do kursu średniego, jak również przy sprzedaży, jako zmniejszeni o kilka procent kursu waluty.

Transakcja bez marży

Marży można uniknąć, jeśli znajdzie się bezpośrednio osoby chcące nie tyle sprzedawać waluty, co się nimi wymieniać. Na takiej zasadzie działa giełda walutowa, a dostęp do niej da nam kantor online Pluskantor.pl. Poprzez internetowy kantor wymiany walut trafiamy do środowiska, w którym osoby potrzebujące różnych walut się nimi wymieniają, co oznacza, że obowiązuje wszystkich kurs walut online, kurs najkorzystniejszy i powszechny. Sam pośrednik oczywiście także musi otrzymać swoje wynagrodzenie, ale organizacja systemów elektronicznych nie jest zadaniem specjalnie kosztownym, dzięki czemu opłaty za wykonanie usługi są znikome, wielokrotnie niższe od marż sklepów z walutami – klasycznych kantorów.

Dodaj komentarz