Kantor online bez tajemnic

Internetowy kantor wymiany walut jest odwiedzany każdego roku przez coraz większą rzeszę osób. To miejsce, a właściwie grupa miejsc o podobnym charakterze, w tym roku będzie już miała prawdopodobnie więcej niż pół miliona aktywnych użytkowników. Ta liczba na pewno robi wrażenie, chociaż większość osób nawet nie słyszała o możliwościach, jakie oferują internetowe kantory wymiany walut. Przyjrzyjmy się, co GieldaWalut.com oraz inne podobne jednostki mają do zaoferowania.

Forma prawna

Warto zacząć od formy prawnej, czyli od tego, jaką firmą właściwie jest kantor online. Tutaj oczywiście istnieje pewna dowolność, ale kantory w ingerencie zazwyczaj należą do szerszej grupy kapitałowej i są wydzielone jako spółka zależna takiej grupy. By za bardzo nie utrudnić zrozumienia tej sytuacji, należy powiedzieć, że kantory posiadają własną osobowość prawną, są osobnymi firmami z własnym kapitałem i podlegają pod wszystkie przepisy o kontroli korporacyjnej, w tym na przykład o kontroli przez zewnętrznych audytorów.

Miejsce w finansowej rodzinie

Jeśli chodzi o to, jak kantor online odnajduje się na rynku, cały czas jest to podmiot traktowany jako mały i na pewno nie jest równorzędnym partnerem dla banków czy wielkich ubezpieczycieli. Tym niemniej, jest to ich pełnoprawny partner, czyli firma, która może korzystać z systemu bankowości na specjalnych, bardzo wygodnych warunkach. Jest to sytuacja wygodna przede wszystkim dla klientów, ponieważ ułatwienie prowadzenia działalności kantorowi przekłada się na mniej formalności dla klienta i szybsze realizowanie transakcji.

Kontakt z klientem

Sposób kontaktowania się kantorów w Internecie z klientami jest bardzo prosty, ponieważ odbywa się na typowych zasadach dla usług internetowych. Trzeba jedynie zaznaczyć, że ze względu na przepływ środków finansowych nie może być tutaj mowy o anonimowości. Każdy klient zakłada w kantorze swoje konto i jest to konto oparte w pełni o prawdziwe dane klienta, jak również powiązane z jego kontami bankowymi, by mógł być dokonywany transfer środków. Taki sposób działania gwarantuje, że wszystkie transakcje będą prowadzone w sposób pewny i bezpieczny.

Obsługa klienta sama w sobie, na przykład rozpatrywanie reklamacji, także jest prowadzona w sposób bardziej niż zadowalający. Za to z kolei odpowiadają organy nadzoru finansowego, które dbają o to, by kantory w odpowiedni sposób traktowały klienta.

Dodaj komentarz